fight club izegem

KARATE-JITSU / COMBAT-JITSU

1. KARATE-JITSU

Voor wat staat Karate–Jitsu ?

Karate-Jitsu gaat terug naar het principe van doelmatigheid, waarbij korte en effectieve technieken worden aangeleerd die toepasbaar moeten zijn in de realiteit. De nadruk wordt gelegd op de noodzaak van slag- trap- en stoottechnieken in combinatie met controletechnieken.

Hoofdbetrachting is het onder controle kunnen houden van een aanvaller, waarbij er zowel wordt gewerkt vanuit het oogpunt van een aanval als van een verdediging, zowel tegen ongewapende als gewapende aanvallers.

Naast de slag-, stoot- en traptechnieken worden er ook worpen, wurgingen, klemmen, grondtechnieken en vastgrijpingstechnieken getraind met als hoofdbetrachting de diverse technieken vlot en efficiënt in elkaar te laten vloeien om zo tot een doelmatige zelfverdediging te komen waarbij het principe “de aanval is de beste verdediging” wordt gehanteerd, dit alles vanzelfsprekend binnen de normen van de wettige verdediging.

De hoofddoelstelling en opdracht van Karate-Jitsu Izegem en Zedelgem:

Enerzijds een scala aan technieken aanbieden met het oog op het verwerven van een allround verdedigingskunst rekening houdend met realiteitszin en met eerbied voor traditie & overlevering.
Anderzijds de relatie tussen karate en andere krijgskunsten verder exploreren en samenhang creëren.

TRAINERS

Jan Delaere, 5° Dan Karate-Jitsu, Sensei, B-trainer risico vechtsporten

MMA-Team


Cédric Pommé, 4° Dan Karate-Jitsu
Aäron Monserez, 1° Dan Karate-Jitsu, 2° Dan karate, Jeugdsportbegeleider
Tom Neirinck, 1° Dan Karate-Jitsu
Ringo Lagrange, Trainer-groundfight


2. COMBAT-JITSU

COMBAT-JITSU waar “het traditionele Oosten het praktische Westen ontmoet ...”

Combat-Jitsu combineert functionaliteit op de mat met praktische vaardigheden in een zelfverdedigingssituatie.

Het uiteindelijk doel van het “samen” trainen > sparren kan zijn het bevorderen van de weerbaarheid, zelfvertrouwen, fysische en conditionele groei…

Van en met elkaar leren is het uitgangspunt !

COMBAT–JITSU > Kennis delen, samen leren en samen trainen!

Combat-Jitsu is een combinatie van verschillende systemen en stijlen en is perfect toepasbaar in realistisch (levens) bedreigende situaties. Met als doel, het snel en efficiënt immobiliseren en/of uitschakelen van de agressor(s).

Combat-Jitsu is eenvoudig van opzet en zeer doeltreffend (no nonsens / KISS-principe). De trainingen zijn realistisch en uitdagend, hiervoor opteren wij voor eenvoudige technieken en trainingsprincipes waardoor de trainingen toegankelijk zijn voor IEDEREEN!